25 jul 2018 Taxeringsvärdet ligger till grund för eventuell fastighetsskatt samt kan även utgöra grund för en indikativ bedömning av om föreningen är ett 

1346