Fastställelseintyg. Undertecknad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 

7538