3.2 INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET . kvitta underskott i företaget mot exempelvis inkomster av tjänst (genom s.k. allmänt avdrag) är en gränsdragning  

4992