Avsikten med denna självskattning är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt  

2347