om ändring i varumärkeslagen (2010:1877). Utfärdad den 26 april 2018. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § och 10 kap. 3 § varu- märkeslagen 

8310