I maj träder delar av EU-kommissionens handlingsplan för hållbar tillväxt i kraft. Nedan kan du klicka dig in på vårt tongivande tema vad gäller trender i finansbranschen. EU:s taxonomi – Så gör du för att styra och rapportera hållbart!

1473