Nøkkelord: Praxeologi; habilitering; symbolsk makt; Bourdieu; familie; konstruksjon; deltaking og likestilling tok inn dei relative oppfatningane i sin definisjon: 

5071