Planens syfte är att möjliggöra byggande av ny kontors- produktions- och lagerbyggnad för Vestre AB. Företaget utvecklar, formger och tillverkar möbler för lek-.

1907