Den ursprungliga engelska benämningen är "attachment". Enligt John Bowlby uppstår tidigt anknytningsmönster som under uppväxten etableras som inre 

2666