Förstå härledningen av formeln för variabelsubstitution, Lösa enklare integrationsproblem som kräver omskrivning och/eller substitution i ett steg Förklara hur integrationsgränserna förändras under variabelsubstitution samt när en variabelsubstitution är tillåten,

235