Därefter förs ljud och symbol ihop genom att barnen spårar bokstäver på sandpappersbokstäver och ljudar bokstäverna samtidigt. Nästa steg är att lägga ord med bokstäver och slutligen att barnen börjar att läsa det som de just skrivit.

354