Om vall och majs ( södra Sverige ) odlas som råvara för biogasproduktion kan cirka 11 TWh ( brutto ) biogas produceras ( netto – 8 procent ) . Om energiskog i 

6427