Som vid all plantering är det viktigt att växterna som ska planteras är ordentligt genomvattnade innan. Då skadas inte rötterna lika lätt och växten är också lättare att få ur krukan. Om jorden kring rotklumpen är torr finns det alltid risk att den inte kommer åt att börja suga upp vatten från omgivande jord.

1158