Efterfrågans priselasticitet visar hur mycket efterfrågan förändras procentuellt då priset förändras med en viss procentenhet. Elasticitet beror på lutning och 

1085