Jag har köpt en butik och bildat nytt bolag och behöver säga upp en av de anställda. Hur lång uppsägningstid har jag och ahr jjag rätt till tjänstledighet?

6996