av C Hydén · Citerat av 15 — effekten ut att utebli helt vid medelhastigheter under 30 respektive 40 km/tim. Det är för detta ändamål som punkter har inkluderats där man kan räkna med att 

8318