Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande handlar om att inlärning sker genom samspel och kommunikation. När barn får möjlighet att dela sina erfarenheter 

7145