Louise Thomson, ansvarig för upphandling och kvalitetssäkring på Swedavia Arlanda Airport Stolta medarbetare ger stark gemenskap. Att flera av Samhalls medarbetare har arbetat på Arlanda under många år tror Louise Thomson även bidrar till en starkare sammanhållning bland personalen.

1846