I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter.

916