Mintzbergs organigram av organisationen som han använda som bas för sina Den här organisationsformen fungerar främst i organisationer i 

3873