Det finns fler skyldigheter angivna i patientsäkerhetslagen och i andra författningar om bland annat journalföring, läkemedelshantering och tystnadsplikt. Ditt ansvar under fritid Legitimerade yrkesutövare har inte någon lagreglerad skyldighet att personligen ingripa och hjälpa till vid till exempel olycksfall under sin fritid.

5668