Om yrseln är paroxysemal och lägesberoende, alltså inte bara värre i samband med rörelse, så tänk Benign Paroxysmal Positionell Vertigo.

8988