Hankineserna, det vill säga de etniska kineserna, utgör cirka 95 procent av Kinas Den kinesiska skriften har i över 2 000 år betraktats som en skön konst.

1243