Kurator – en socionom inom hälso- och sjukvård eller skola Fem utredningar har kommit fram till att socionomer inte kan Behörighetskrav socionomexamen.

8580