metabol kontroll med diabeteskomplikationer till följd. förbättrad metabol kontroll med minder antal diabetesrelaterade komplikationer. Deltagarna i projektet 

2338