I den skriftliga kommentaren ger Jasenko Selimovic bilden av att han har agerat i frågan och vidarefakturerat resekostnaderna till Folkpartiet.

253