Samtliga fastigheter i Poseidons fastighetsbestånd finns dokumenterade på kan förutsäga och plane- ra in i sin underhållsplan och kan både vara åtgärder som Funktionskontroll i enlighet med Poseidons mallar för funktionskontroll 

436