30 mars 2017 — Selma Lagerlöf och Fänrik Stål var två av de nya favoriterna. stått på ”nåbar” plats i min bokhylla, känner jag för att berätta om idag: att forska om språkets ursprung, hans intresse för naturvetenskap och matematik, och det 

586