Avstyckningen avsåg det 'i köpekontraktet försålda området, vars gränser närmare bestämdes vid utstakningen å marken. I form av servitut på stamfstigheten 

2198