under graviditet och amning inte behöver vara högre än för kvinnor som inte är gravida eller ammar. De systematiska litteraturöversikter och metaanalyser från 2016 och 2017 som vi sammanfattar i denna rapport ger inte skäl att ompröva Efsas och SACN:s slutsatser.

179