Vid kraftiga vindar blåser i värsta fall presenningen av. Fäster man i vaggan är det risk att båten kan välta. Häng i stället tyngder i öljetterna, gärna i flexibla 

8730