Omvårdnad vid akut kardiologi, 7.5 hp Nursing in acute behandling samt specifik omvårdnad av dessa patienter utifrån ett helhetsperspektiv. Efter avslutad kurs ska studenten kunna Beskriva och reflektera över medicinsk vård, diagnostik och behandlingsstrategier vid akut kranskärls- och klaffsjukdom och akut hjärtsvikt

5623