Substansrelaterade störningar är psykiska störningar som orsakas av användning av berusningsmedel. Deras uppkomst påverkas av såväl psykologiska, sociala som biologiska faktorer. Gemensamt för alla substansrelaterade störningar är ändå att de endast kan utvecklas som en följd av användning av berusningsmedel.

3459