Historia. Margits kiosk har legat på samma adress sedan 1954. På den tiden drev Margit Fällgren kiosken, men egentligen har kiosken anor från 1925 då Margits föräldrar startade en liten strandkiosk närmare havet. På 50- och 60-talen blev kiosken en naturlig mötespunkt för traktens unga då det fanns tv, bowling, grammofon och flipperspel.

4000