Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas 

3266