Äldre individer med lågt blodtryck eller som plötsligt utvecklar blodtrycksfall har högre risk att utveckla symptom från lågt blodtryck, såsom fall, 

6875