Startdatum Augusti 2021 (Göteborg & Västerås) December 2021 (Gävle) Bland annat genomför du besiktningar, inspektioner och nätkontroller på 

327