Den absolut naturligaste metoden för att kläcka är självklart nog hönans står hönan för en ypperlig reglering av miljövariabler som temperatur och luftfuktighet. Med en fläkt cirkulerar man luften och ser till att alla ägg i maskinen har rätt 

7957