4 mars 2014 — Forskning visar att de som idag är idrottsledare har hög utbildning, svenskt ursprung och tillhör medelklassen. Det är även en tydlig dominans 

1356