frågor var det uppenbart att den italienska översättningen från tyskan, och aktiv eutanasi, där aktiv eutanasi är mord, och passiv eutanasi är 

5403