Tidigare monterades alla kragar på pallar manuellt på KB Components. När ledningen beslutade att arbetet skulle automatiseras vändes först blicken 

3930