Hur har din resa inom Ocab sett ut hittills? Jag började som besiktningsman på avfuktningsavdelningen inom området brand- och vattenskador 

6405