Klinikens telefonnummer vx. 010-441 78 80. Allmänt. 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft vilket gav upphov till att Strålskyddsmyndigheten publicerade ett antal nya föreskrifter som gäller verksamhet med joniserande strålning.

3567