Gällande make och sambo gäller speciella regler. Uppskattar du ärendets storlek till minst ett halvt prisbasbelopp (2021 - 23 800 Sek ) *.

3764