troversiellt att hävda att autonomi förstås såsom eller upp- fattas på olika sätt inom skilda kontexter, då det råder enighet härom. Men om ett begrepp betyder 

8564