BOKSLUTSRAPPORT 2004 – Resultatprognosen överträffades trots kärvt marknadsläge. • Resultatet efter finansnetto ökade till 457 (37) Mkr. Exklusive 

4772