Att tolka mönster från bilder, talföljder, och tabeller. Att identifiera algebraiska algebra. mönster. aritmetisk talföljd. geometrisk talföljd. numeriskt uttryck. formler 

5065