Myndigheten har genomfört inledande tillsyn av kontakttolkutbildningar i arabiska, somaliska och tigrinja som anordnas av TUC Sweden AB – Yrkeshögskola. Utbildningarna är en del av försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Myndigheten fann brister gällande kursplanerna som anordnaren ska åtgärda.

2746