Dansk Told & Skat. Dansk Told & Skatteforbund udgiver medlemsbladet Dansk Told & Skat, som udkommer fire gange om året - i et oplag på 7.250 eksemplarer. Se udgivelsesplan for 2021 her. Ansvarshavende i henhold til presseloven er forbundsformanden - redaktør er Ole Pedersen. Dansk Told & Skats redaktionsudvalg består af:

7183