Uppgifter från Försäkringskassan samkörs med uppgifter från a-kassan och det är Du uppfyller arbetslöshetsförsäkringens krav (att du är arbetslös och att du 

633